Beograd, Srbija

+381 64 00 000 54

Radionica zdravog života

Praktične politike

Susret sa dragim prijateljima i kolegama iz organizacije civilnog društva "Pomoć porodici - Family Care" na seminaru stručnog usavršavanja u OŠ" Gavrilo Princip". Seminar se realizovao i bazirao na temama koje su aktuelne i čine suštinu osnovnih karakteristika inkluzivnog obrazovanja, a ticao se susreta stručnih kadrova koji rade u OŠ "Gavrilo Princip" sa fenomenom disharmoničnog razvoja dece i teškoćama sa kojima se suočavaju u učenju. Značajan opus konkretnih i primenjivih ...1111

© 2019 Radionica zdravog života. | Design by W3layouts & SMYX | Mineravita | Webmail | Login